Bouwbegeleiding

Heeft u bouwplannen en indien nodig een omgevingsvergunning dan kunt u uw plan verwezenlijken. In bijna alle gevallen heeft u hiervoor een aannemer nodig, maar wie of welke? Dit is altijd een lastige keuze want hoe weet u wie er betrouwbaar er is en wie de juiste prijs/kwaliteitsverhouding heeft?

Op deze veelomvattende vraag is vooraf geen antwoord met zekerheid te geven, wel is het mogelijk en proces dusdanig in te richten dat je de grootste zekerheid hebt op een goede aannemer die voor een juiste prijs maakt wat je gekocht hebt en dit met de beoogde kwaliteit uitvoert. Ook het tijdspad waarin dit gebeurt wordt steeds vaker een belangrijke voorwaarde bij de gunning van het werk.

De kracht van TEUN ligt in het juist organiseren en begeleiden van het proces. Op basis van uw bouwplan wordt in samenwerking met u een Technische Omschrijving (of bij grote werken een Bestek) opgesteld waarin exact omschreven staat wat u wilt hebben en waaraan dat moet voldoen. Samen met een set tekeningen en een duidelijke demarcatielijst worden er bij Bouwkundig aannemers en Installateurs offertes opgevraagd.


Deze offertes worden door TEUN nauwkeurig vergeleken zodat “Appels met Appels” vergeleken worden. Na een of meerdere gesprekken met de aannemer(s) wordt een contract opgesteld en het werk gegund.

Door TEUN kan het vervolgtraject begeleid worden, dit kan geheel afhankelijk van uw wensen ingericht worden. Veel voorkomende activiteiten zijn toezicht op de kwaliteit van uw bouw en het organiseren van bouw & werk vergaderingen. Zo heeft u gedurende het gehele proces de begeleiding van een persoon die al uw belangen behartigd en zorg draagt dat het werk conform uw wensen wordt uitgevoerd binnen het gestelde budget en tijdspad.

Gezien de fasering die in het gehele proces verweven zit is het altijd mogelijk een deel van de werkzaamheden door TEUN uit te laten voeren, u bent dus nooit verplicht om alle diensten van TEUN af te nemen.