Calculaties

Voordat u van start gaat met bouwen, of zelfs met het aanvragen van een bouwvergunning, is het van belang te weten wat de uiteindelijke kosten gaan zijn. Om dit te bepalen worden hiervoor berekeningen (calculaties) gemaakt. Afhankelijk van het stadium waarin dit gebeurd betreft het een kostenraming of een gedetailleerde begroting op regelniveau.
Voor beide calculaties bent u bij TEUN aan het goede adres, en het geeft u een groot stuk zekerheid over het verdere verloop van het proces en de bewaking van de kosten. Zowel de uiteindelijke bouwkosten als de kosten van het voortraject worden hierdoor op een goede manier bewaakt. Hierdoor hoeven geen werkzaamheden dubbel gedaan te worden waardoor het proces soepel verloopt en er geen extra kosten voor u als klant zijn

Aannemers:
Ook aannemers kunnen bij TEUN terecht. Op basis van de door u aangeleverde stukken (digitale tekeningen en bestek) wordt door TEUN een (gedetailleerde) begroting opgesteld. Afhankelijk van het werk en uw wensen is deze begroting tot op regelniveau te maken.
Door samen te werken met TEUN kunt u snel en adequaat handelen op de aanbestedingsmarkt en heeft u alleen kosten aan een calculator op het moment dat er werken uitgerekend moeten worden. Ook als uw eigen calculatieafdeling tijdelijk onderbezet is door afwezigheid of een grote hoeveelheid aanvragen kunt u de extra capaciteit van TEUN inzetten.